Hızlı Başvuru

Faydalı Linkler

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Tasaruf sahiplerinin hak ve manfaatlerini korumak, bankaların özel finas kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak ve bu sayede ülkenin uzun vadeli ekonomik büyümesini ve istikrarına katkıda bulunmakdır.

Web: https://www.bddk.org.tr

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 21.11.2012 tarih, 6361 no’lu Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili maddelerine göre teşekkül eden, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kurumsal yapısı itibariyle Türkiye ekonomisinin üretim, satış ve tüketim kanallarının üçünde de yer alan sektörler birliğinin çatı kuruluşudur..

Web: https://www.fkb.org.tr/

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Sosyal Güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal ve siyasal yapı ve koşullara göre oluşmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyetten önceki dönemde sosyal güvenlik din, ahlak ve gelenek kuralları üzerine kurulmuş olan Ahilik, Loncalar ve vakıflar vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmıştır.

Web: https://www.sgk.gov.tr

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Toplumsal katılımın ve şeffaflığın en önemli demokrasi unsurları olduğundan hareketle sitemizde genel mevzuat ve idare uygulamalarına ilişkin bilgileri bulabileceğiniz gibi bundan böyle aylık geçici vergi sonuçlarını da izleme imkanı bulabileceksiniz.

Web: https://www.gib.gov.tr/

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul Ticaret Odası, görev ve yetkileri yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde bir mesleki kuruluştur. Gelişmiş ve güçlü organizasyonu, her biri üyeler için yaşamsal önem taşıyan, ekonomi ve ticaretin çeşitli alanlarına yayılmış hizmetleri yapısında barındırmaktadır.

Web: https://www.ito.org.tr

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olarak çıkarılan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili yönetmelik 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Web: https://www.hmb.gov.tr

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur.

Web: https://www.tmsf.org.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkında bilmek istedikleriniz ve Merkez Bankası'nın yayınlarından haberdar olmak ayrıca TCMB faiz oranları ile TCMB Döviz oranları değerlerini bu adresten öğrenebilirsiniz.

Web: https://www.tcmb.gov.tr

T.C. NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Kimlik Numaranızı Öğrenin.

Web: https://tckimlik.nvi.gov.tr