Hızlı Başvuru

Faktoring Avantajları

Tahsilat ve Garanti

Faktoring firması müşterisinin, vadeli alacaklarının tahsilatını takip eder. 

Tahsilat işlemlerinin faktoring Şirketlerince yapılması, işletmelerin tahsilat işlemleri için zaman ve eleman ayırmaları yerine, üretim, yatırım ve pazarlama işlemleri ile uğraşmaları için zaman tasarrufu sağlar.

Finansman

Satıcı firmalar vadeli alacaklarını faktoring şirketine devrederek alacak tutarının belirli bir yüzdesini vadesinde önce nakit olarak kullanma imkanına kavuşurlar.

Böylece işletmeler üretim, satış ve mal yada hizmet alımları için her hangi bir dış kaynağa gerek duymadan işletmeye ait alacaklardan finansman sağlamış olurlar. Bu tür finansman hizmetleri sadece faktoring şirketleri ile sağlanabilir.

Rekabet

Satıcı firmanın, alacaklarını vadesini beklemeden nakde çevirmesi, alıcılarına daha çok vadeli satış yapma imkanı verecektir. Bu da satıcının piyasadaki rekabet gücünün artmasını sağlayacaktır.

Bilanço

Faktoring yapan İşletmelerin, bilançolarında görülen alacakları ve ticari borçları azalır, yaratacağı işletme sermayesi artar. Böylece işletme bilançosu kredi kullanmadan daha likit hale gelerek işletmenin kredibilitesi artar.